Heslo: a teda

Otázka:

Píše sa čiarka pred spojkou a v spojeniach a tak, a teda, a preto?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa píše čiarka pred spojeniami a teda, a to?

celá otázka a odpoveď