Heslo: a preto

Otázka:

Píšem správne nasledujúcu vetu "Riaditeľ podniku sa vyjadril, že nebude blokujúcim faktorom v systéme DMS a preto vyslovil požiadavku, aby sa všetko čo bude v DMS možné presunulo na sekretariáty.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa čiarka pred spojkou a v spojeniach a tak, a teda, a preto?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Viem, že sa píše čiarka pred "a preto, a tak, a teda, a predsa, a jednako, a pritom". Ako to je so spojením "a potom"?

celá otázka a odpoveď