Heslo: a ktorý

Otázka:

Píše sa čiarka pred spojkou "a" vo vete "Konateľ je štatutárny zástupca spoločnosti, ktorý rozhoduje, a ktorý sa stará o hospodárenie a riadenie"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa pred výrazmi "a ktorý" a "a keď" v súvetí čiarka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Pred slovom "ktorý" sa píše čiarka, znamená to, že čiarka sa píše aj pred spojením "a ktorý"?

celá otázka a odpoveď