Heslo: a že

Otázka:

Píše sa čiarka pred spojením a že ?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa pred výrazmi "a ktorý" a "a keď" v súvetí čiarka?

celá otázka a odpoveď