Heslo: Zlatohlávek

Otázka:

Môže byť ženské priezvisko od Zlatohlávek Zlatohlávková alebo Zlatohláveková?

celá otázka a odpoveď