Heslo: Zdenka

Otázka:

Aká je výslovnosť mena Zdenka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Mená Hanka, Janka, Zdenka sú zdrobneniny alebo domácke podoby mien? Podľa zákona nemožno určiť dieťaťu domácku podobu mena. Ako mám zistiť, či podoba mena, ktoré chcú dať rodičia zapísať dieťatku do matriky, nie je domácka?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku