Heslo: Zdenka

Otázka:

Aká je výslovnosť mena Zdenka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Mená Hanka, Zdenka, Janka sú zdrobneniny alebo domácke podoby mien? Podľa zákona nemožno dať dieťaťu domácku podobu mena. Ako mám zistiť, či podoba mena, ktoré chcú dať rodičia zapísať dieťaťu do matriky, nie je domácka?

celá otázka a odpoveď