Heslo: Vlček

Otázka:

Ako sa správne skloňujú mužské priezviská zakončené na -ek, -ec, -ok?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne skloňujú priezviská na -nek, napr. Kopunek, Bytcanek?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje priezvisko Línek? Od Línka alebo od Líneka?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku