Heslo: Vlček

Otázka:

Ako sa skloňujú mužské priezviská zakončené na -ek, -ec, -ok?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňujú priezviská na -nek, napr. Kopúnek, Bytčánek?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje priezvisko Línek? Od Línka alebo od Líneka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa tvorí ženské priezvisko od mužského priezviska Dávidek? Správne je Dávideková alebo Dávidková?

celá otázka a odpoveď