Heslo: Viedeň

Otázka:

Ako znejú prídavné mená vytvorené zo slov Raveň, Roveň, pieseň, tieseň?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Čo je preložený názov?

celá otázka a odpoveď