Heslo: Ulica slovenských partizánov

Otázka:

S akými začiatočnými písmenami sa píšu slová ulica a sídlisko v názvoch ulíc a sídlisk?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne píšu názvy ulíc a sídlisk?

celá otázka a odpoveď