Heslo: Ty

Otázka:

Stretávam sa s rozličným písaním osobných a privlastňovacích zámen Ty, Tvoj, Vy, Vás, Váš... Ako je to správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Keď vykám jednej osobe, napíšem v korešpondencii Vy. Keď píšem list firme či spoločnosti, nie konkrétnej osobe, mám písať toto zámeno s veľkým začiatočným písmenom? Ide mi však hlavne o neadresné oslovovanie čitateľov či spotrebiteľov, nie o korešpondenciu.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V písomnom styku sa na znak úcty píšu zámená Ty, Vy, Tvoj, Váš s veľkým začiatočným písmenom. Je správne uviesť tieto zámená s veľkým písmenom aj vtedy, keď sa úryvok z listu uverejní v nejakej publikácii?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy píšeme zámená ty, tvoj, vy, váš s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktorá možnosť je správna: píšem Ti/ti, pozdravujem Ťa/ťa?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Platí pravidlo písania veľkého písmena pri oslovení osoby (Ty, Tvoj, Vy, Váš) aj v prípade zaznamenania rozhovoru v periodikách?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Viem že tvary zámen Ty, Tvoj sa píšu s veľkým začiatočným písmenom väčšinou iba v liste. Znamená to, že v pietnom texte na náhrobku ich treba písať s malým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď