Heslo: Ty

Otázka:

Stretávam sa s rozličným písaním osobných a privlastňovacích zámen Ty, Tvoj, Vy, Vás, Váš... Ako je to správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je to s písaním veľkého začiatočného písmena v zámene vy, keď oslovujem skupinu osôb? Je mi jasné, že keď vykám jednej osobe, napíšem Vy. Keď píšem list firme či spoločnosti, nie konkrétnej osobe, mám písať toto zámeno veľkým začiatočným písmenom? Ide mi však hlavne o neadresné oslovovanie čitateľov či spotrebiteľov, nie o korešpondenciu.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V písomnom styku sa na znak úcty píšu zámená Ty, Vy, Tvoj, Váš s veľkým začiatočným písmenom. Je správne uviesť tieto zámená s veľkým písmenom aj vtedy, keď sa úryvok z listu uverejní v nejakej publikácii?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy píšeme zámená ty, tvoj, vy, váš s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne píše oslovenie: "píšem Ti" alebo "píšem ti"? "pozdravujem Ťa" alebo "pozdravujem ťa"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Platí pravidlo písania veľkého písmena pri oslovení osoby (Ty, Tvoj, Vy, Váš) aj v prípade zaznamenania rozhovoru v periodikách?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Viem že tvary zámen Ty, Tvoj sa píšu s veľkým začiatočným písmenom väčšinou iba v liste. Znamená to, že v pietnom texte na náhrobku ich treba písať s malým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď