Heslo: Timotej

Otázka:

Ako sa vyslovuje meno Timotej? Je viac možností?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje meno Timotej Čičeri? V datíve je Timoteovi Čičeriovi alebo Čičerimu?

celá otázka a odpoveď