Heslo: Tesáre

Otázka:

Prečo sa od slova Gbely považuje za správny tvar genitívu - Gbiel, keď je to podstatné meno mužského rodu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Akého rodu je názov obce Ladce a ako sa skloňuje?

celá otázka a odpoveď