Heslo: Třeboň

Otázka:

Akú podobu má v slovenčine české prídavné meno třenoňský? Píše sa lastúrnik íris s krátkym i? Možno použiť na pomenovanie hrebeňovky jakubskej skrátené označenie jakubka? Omáčka čatni sa píše s akým i na konci?

celá otázka a odpoveď