Heslo: Svätý Otec

Otázka:

Píše sa pomenovanie pápeža Najvyšší veľkňaz s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď