Heslo: Svätý Bartolomej

Otázka:

Ako utvorím vzťahové prídavné mená od názvov ostrovov Svätý Bartolomej, Svätý Martin a Réunion?

celá otázka a odpoveď