Heslo: Ste

Otázka:

Je gramaticky správne takéto vykanie: Ste zodpovedný, vytrvalý, máte ambície?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne písať veľké písmeno v zámenách Váš, Vaša, Vaše v texte na bilborde? Píše sa v liste zámeno Ste s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď