Heslo: Sodoma

Otázka:

Môžem použiť namiesto spojení obyvateľ Sodomy a Gomory jednoslovné pomenovanie Sodomčan a Gomorčan?

celá otázka a odpoveď