Heslo: Soňa

Otázka:

Ako sa správne skloňujú mená Soňa, Táňa, Broňa...? Najmä tvary datívu: Sone alebo Soni, Táne či Táni?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V románe mám mená Peťa, Miša a ženskú prezývku Rabča. Ako ich mám skloňovať?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je táto veta správna? "Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubici A. a členiek senátu JUDr. Soni B. a JUDr. Andrei C. v právnej veci..."

celá otázka a odpoveď