Heslo: Sliače

Otázka:

Aká je správna podoba názvu obce Šutovce/Šútovce? V Pravidlách slovenského pravopisu je tvar Šutovce, ale na tabuliach v obci, na internetovej stránke obce atď. je tvar Šútovce s dlhým ú. Ktorá podoba je správna?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Akého rodu je názov obce Ladce a ako sa skloňuje?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňujú názvy obcí Vráble, Tlmače, Dechtáre, Leváre, Ladce a Sliače a ako sa od nich tvorí genitív?

celá otázka a odpoveď