Heslo: Severoíri

Otázka:

Odporúčate používať slovo komisár/komisionár na označenie funkcie šéfa NHL? Odporúčate vo verejných jazykových prejavoch používať označenie Brit na obyvateľov Anglicka, Škótska, Severného Írska a Walesu?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku