Heslo: Schengen

Otázka:

Spojenia schengenský priestor a schengenské acquis sa píšu s malým alebo s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše pomenovanie Schengen/schengen, ak máme na mysli skrátené pomenovanie schengenského priestoru?

celá otázka a odpoveď