Heslo: Robidas

Otázka:

1. Je formulácia Gáborík musí podpísať do konca života v New Yorku defektná? 2. Ako sa skloňuje priezvisko kanadského športovca Robidas, ktoré sa vyslovuje [roubida]?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňujú priezviská Lepistö, Valló, Robidas?

celá otázka a odpoveď