Heslo: Riman

Otázka:

V maturitnom teste bola otázka Napíšte pravopisne správne vzťahové prídavné meno odvodené od vlastného podstatného mena Riman v tvare nominatívu singuláru. Aká je správna odpoveď?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo sa obyvateľ mesta Rím volá Riman (s krátkym i) a nie Ríman (s dlhým í)?

celá otázka a odpoveď