Heslo: René

Otázka:

Ako skloňujeme meno René?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je meno René nesklonné? Ako sa používa v spojení s priezviskom?

celá otázka a odpoveď