Heslo: René

Otázka:

Ako skloňujeme meno René?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je meno René nesklonné a ako sa používa v spojení s priezviskom?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku