Heslo: Prezídium

Otázka:

Píšem správne predložku v nasledujúcom spojení - špecializovaný tím so sídlom v úrade, na ministerstve, v prezídiu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám písať spojenia p/Prezídium /Policajného zboru a p/Prezídium Hasičského a záchranného zboru?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

S akými začiatočnými písmenami sa píšu výrazy dozorná rada, predseda predstavenstva a predstavenstvo vo vete: "Vážení členovia dozornej rady, dovoľte mi v mene predsedu predstavenstva pozvať Vás na zasadnutie predstavenstva, ktoré sa bude konať..."?

celá otázka a odpoveď