Heslo: Prezídium Policajného zboru

Otázka:

Je správne napísaný názov "prezídium Policajného zboru" s malým začiatočným písmenom "p" v slove prezídium?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prosím o vysvetlenie písania začiatočných písmen v slove "prezídium" a v spojení "krajské riaditeľstvo Policajného zboru" vo vete "Pre zamestnancov útvarov a úradov P/prezídia Policajného zboru, K/krajských riaditeľstiev Policajného zboru a rodinných príslušníkov."

celá otázka a odpoveď