Heslo: Predné Halny

Otázka:

S akým i sa píše názov BakulínyhoIBakulíniho ulica? Názov obce je správne Predné Halny alebo Predné Hálny?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Miestna časť Brezna je Predné Halny. Je správne chodím do Halán, do Halnov alebo do Halien?

celá otázka a odpoveď