Heslo: Pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov

Otázka:

Je správne slovné spojenie "pokus o zápis do slovenskej knihy rekordov" alebo "pokus o zápis do Slovenskej knihy rekordov"?

celá otázka a odpoveď