Heslo: Plzeň

Otázka:

Akého rodu sú názvy Paríž a Plzeň? Ak sa hovorí o pive z mesta Plzeň, je správnejšie Vypil som dva Plzne alebo dve Plzne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Akého rodu sú mestá Olomouc, Vroclav, Paríž, Plzeň v slovenčine a aký je správny tvar genitívu?

celá otázka a odpoveď