Heslo: Petrášek

Otázka:

Ako sa správne skloňujú mužské priezviská zakončené na -ek, -ec, -ok?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne skloňujú priezviská na -nek, napr. Kopunek, Bytcanek?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa tvorí ženské priezvisko od mužského priezviska Dávidek. Správne je Dávideková alebo Dávidková?

celá otázka a odpoveď