Heslo: Panónia

Otázka:

Ako sa správne píše názov provincie: "Pannonia" alebo "Panónia"?

celá otázka a odpoveď