Heslo: PC

Otázka:

Ako priradím gramatický rod skratke PC vo vete?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký rod majú skratky CD, TV, PC, DVD?

celá otázka a odpoveď