Heslo: Púpavová ulica

Otázka:

Má byť Stromová alebo Stromova ulica?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

S akými začiatočnými písmenami sa píšu slová ulica a sídlisko v názvoch ulíc a sídlisk?

celá otázka a odpoveď