Heslo: Pécs Päťkostolie

Otázka:

V katalógu k výstave máme používať názov Pécs alebo Päťkostolie a Székesfehérvár alebo Stoličný Belehrad?

celá otázka a odpoveď