Heslo: Os Berlín – Rím – Tokio

Otázka:

Ako sa správne píše názov fašistického zoskupenia z 2. svetovej vojny os Berlín - Rím - Tokio. Niekde píšu slovo os s malým začiatočným písmenom, inde píšu Os s veľkým O, niekde to píšu so spojovníkom, inde s pomlčkami. A takisto slovo o/Os samostatne, napr. spojenci osi/Osi?

celá otázka a odpoveď