Heslo: Neróm

Otázka:

Ako sa píše pomenovanie neróm? S malým alebo veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa neróm alebo Neróm?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku