Heslo: Mladí

Otázka:

Aký slovenský ekvivalent má český názov filmu Mladí, krásní a zkazení?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správny slogan Nikdy nie ste príliš starý na to, aby ste zostali srdcom mladí?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Žiadam uviesť systémový tvar nominatívu plurálu k slovu meď a mlaď.

celá otázka a odpoveď