Heslo: Matejovie

Otázka:

Ako sa skloňujú priezviská končiace sa na -ie? Napr. Matejovie, Meľošovie ap.

celá otázka a odpoveď