Heslo: Mary

Otázka:

Na stránke jazykovej poradne som našla ukážky tvorenia privlastňovacích prídavných mien od ženských mien Jane, Susanne, Emily, Kate a Zoe. Jedine k menu Zoe sa prípona -in priraďuje za koncové -e, pri všetkých ostatných menách sa koncové samohlásky vynechávajú. Prečo je to tak?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktorý tvar ženského mena je v tomto prípade správny: s Tünde Kováčovou alebo s Tündou Kováčovou?

celá otázka a odpoveď