Heslo: Martinské hole

Otázka:

V diktáte sme mali vetu, ktorú som napísala takto: Najkrajšia zima je na tatranských končiaroch a martinských holiach. Je to správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Čo je správne? Idem na hole alebo do hôľ? Píše sa spojenie Martinské hole s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď