Heslo: Malinné

Otázka:

Aký povôd má názov Málinô Brdo? Ako sa skloňuje?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa oficiálne nazýva vrch pri Ružomberku Malinô? Ako sa skloňuje názov Malinô Brdo?

celá otázka a odpoveď