Heslo: László

Otázka:

Ako sa správne skloňuje meno Lászlo Sólyom? Ako skloňujeme ďalšie priezviská ako napr. Kállay?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňujú maďarské rodné mená, napr. László a Ferenc?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku