Heslo: Kubrá

Otázka:

Ako sa skloňujú mužské priezviská ukončené na spoluhlásku -o? Ako sa skloňuje názov Kubrá?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje názov Kubrá?

celá otázka a odpoveď