Heslo: Krkonoše

Otázka:

Zaujímal by ma správny tvar slova "Krkonoše" v genitíve: z "Krkonoš" alebo "Krkonôš"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje názov pohoria Krkonoše?

celá otázka a odpoveď