Heslo: Kúty

Otázka:

Prečo sa od slova Gbely považuje za správny tvar genitívu - Gbiel, keď je to podstatné meno mužského rodu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje názov obce Dvorce? Táto dedina bola v 60. rokoch zlikvidovaná. Skloňuje sa podľa vzoru ulica?

celá otázka a odpoveď