Heslo: Kúty

Otázka:

Prečo sa za správny tvar genitívu od slova Gbely považuje podoba Gbiel, keď je to podstatné meno mužského rodu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje názov obce Dvorce? Táto dedina bola v 60. rokoch zlikvidovaná. Skloňuje sa podľa vzoru ulica?

celá otázka a odpoveď