Heslo: Kállay

Otázka:

Ako sa správne skloňuje meno László Sólyom? Ako skloňujeme ďalšie priezviská ako napr. Kállay?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje priezvisko Márai?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje priezvisko Grančai?

celá otázka a odpoveď