Heslo: Kállay

Otázka:

Ako sa správne skloňuje meno Lászlo Sólyom? Ako skloňujeme ďalšie priezviská ako napr. Kállay?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje priezvisko Márai?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje priezvisko Grančai?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku