Heslo: Joe - Joea/Joa

Otázka:

Ako sa v slovenčine skloňuje anglické meno Joe a ako sa od neho tvorí privlastňovacie prídavné meno?

celá otázka a odpoveď