Heslo: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Otázka:

Čo robí Jazykovedný ústav Ľ. Š. SAV pre zvýšenie jazykovej kultúry v médiách? Nie ste náhodou orgánom dozoru nad jazykovou čistotou, ktorý by mal stíhať prehrešky proti našej slovenčine?

celá otázka a odpoveď