Heslo: Jane

Otázka:

Ako sa skloňuje ženské meno Zoe?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Na stránke jazykovej poradne som našla ukážky tvorenia privlastňovacích prídavných mien od ženských mien Jane, Susanne, Emily, Kate a Zoe. Jedine k menu Zoe sa prípona -in priraďuje za koncové -e, pri všetkých ostatných menách sa koncové samohlásky vynechávajú. Prečo je to tak?

celá otázka a odpoveď