Heslo: Július

Otázka:

Ako sa správne skloňujú latinské slová a mená? Je správne Pytagorovi alebo Pytagorasovi?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne skloňuje meno Dárius?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Som matrikárka a občan si chce zmeniť meno Július na Juliano. Môžete mi potvrdiť, že meno Juliano je cudzojazyčný ekvivalent mena Július?

celá otázka a odpoveď